trial Wa³brzych logo 1
trial Wa³brzych logo 2
trial Wa³brzych logo 3
wersja polska
english version

Organizatorzy:
Sponsorzy/Partnerzy:

profesjonalny hosting www.hb.pl

Trials European Championship, Wa³brzych; Castle Ksi±¿
6-8 July 2007