Karta zgłoszeniowa, Application

EUROPEAN TRIAL CUP

6 - 8 lipca 2007 - Wałbrzych - Książ

 

 

Imię, First Name:

Nazwisko, Surname:

Adres zamieszkania, Address:

Ulica, Street:

Nr domu, House Number/ Residence:

Nr mieszkania,  Flat Number:

Kod pocztowy,  Postal Code:

Miejscowość, City:

Kraj,  Country:

Rok urodzenia, Data of birth:

Płeć, Sex:

Kobieta,  Female

Mężczyzna, Male

 

Kod UCI, UCI Code:

Klub,  Federation:

Telefon, Phone Number:

e-mail:

                Akceptuję regulamin i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb zawodów./ I accept the rules and I agree to have my personal data used for the needs of the competition.